سازمان صنعـــــت ،معــــدن و تجـــــارت استان مازندران
تاریخ : جمعه دهم شهریور ۱۳۹۱
نویسنده : امور هماهنگی شهرستانها
حمید رضا حسیبی                                                               


موضوعات مرتبط: شهرستان رامسر
تاریخ : یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۲
نویسنده : رامسر

نظارت بر  سبد کالای حمایتی رایگان دولت از تأمین و جذب

تا انبار و توزیع به موقع در شهرستان رامسر


بر اساس گزارش روابط عمومی اداره :

آقای حمیدرضا حسیبی رییس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر گفت : با توجه به اینکه

طبق اعلام قبلی ، نمایندگی اتحادیه امکان استان مازندران در رامسر تعیین گردیده است و پیوسته نیز در

حال تأمین کالای مربوطه با هماهنگی مدیر عامل محترم اتحادیه استانی میباشیم ، تا روز یکشنبه مورخ

۲۷ / ۱۱ / ۹۲ تعداد ۵۰۱۰ سهمیه سبد کالای سرپرست خانوار در رامسر توزیع گردیده است .

حسیبی ضمن تشکر از همکاری سازمان متبوع و دستورات ویژه جناب دکتر محمدپور عمران ریاست محترم

سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران ، اتحادیه های استانی اسکاد - امکان - فرهنگیان ، عاملین

توزیع محترم و زحمتکش رامسر، زحمات مستمر کارشناسان و بازرسان اداره و مأمور به اتاق اصناف

شهرستان رامسر که در محل های توزیع حضور دارند، از فرمانداری محترم شهرستان رامسر

نیز تشکر و قدردانی نمود.

 موضوعات مرتبط: شهرستان رامسر، اخبار شهرستانها
تاریخ : یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۲
نویسنده : رامسر

گزارش برآورد خسارت واحد تولیدی موزاییک سازی ایراندوست

دارای پروانه بهره برداری از سازمان صنعت،معدن و تجارت

استان مازندران


روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر گزارش میدهد:

واحد موزاییک سازی آقای بهروز ایراندوست نیز در روز یکشنبه مورخ ۱۳ / ۱۱ / ۹۲ بر اثر سنگینی

برف کاملا" تخریب گردید این واحد در سال ۱۳۶۳ تأسیس و موزاییک تولیدی ماهانه آن ۱۵۰۰۰ مترمربع

بوده است . واحد مزبور دارای ۲ نفر کارگر میباشد . تعداد ۳ دستگاه ادوات تولیدی کارگاه دچار نود درصد

خسارت گردیده اند .

 موضوعات مرتبط: شهرستان رامسر، اخبار شهرستانها
تاریخ : یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۲
نویسنده : رامسر

یک واحد تعمیرگاه خودرو  در رامسر بر اثر سنگینی برف کاملا"

بر روی خودروهای تعمیری فرو ریخت


بر اساس گزارش روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر :

در روز یکشنبه مورخ  ۱۳ / ۱۱ / ۹۲ بر اثر سنگینی برف ناشی از بارش بی سابقه برف در غرب

استان مازندران خصوصا" شهرستانهای تنکابن و رامسر ، یک واحد تعمیرگاه خودرو کاملا" تخریب شد

در این تعمیرگاه ۱۱ خودرو در قسمتهای مختلف تعمیرگاه در حال تعمیر بودند که علاوه بر کارگاه

متحمل خسارتهای کلی گردیدند . بر اساس همین گزارش رییس و معاون اداره صنعت،معدن و تجارت

 شهرستان رامسر با توجه به نامه ارسالی از سوی فرماندار محترم شهرستان رامسر در محل حاضر و

اقدام به تهیه گزارش نمودند.


موضوعات مرتبط: شهرستان رامسر، اخبار شهرستانها
تاریخ : جمعه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۲
نویسنده : رامسر

از روز یکشنبه مورخ ۲۰ / ۱۱ / ۹۲ توزیع سبد کالای رایگان

در رامسر آغاز گردید


بر اساس گزارش روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر ، با هماهنگی

قبلی به عمل آمده با سازمان و دستورات صادره جناب آقای دکتر محمدپور عمران ریاست

محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران از روز یکشنبه مورخ ۲۰ /۱۱/ ۹۲

 توزیع سبد کالای حمایتی رایگان دولت در رامسر با دو مرکز عرضه  شامل فروشگاه

فرهنگیان و فروشگاه کارکنان دولت (اسکاد) آغاز گردید .

بر اساس همین گزارش حمیدرضا حسیبی رییس اداره اظهار داشت : تا روز پنج شنبه مورخ

۲۴ / ۱۱ / ۹۲ تعداد ۱۹۹۳ سبد کالای سرپرست خانوار توسط این دو مرکز به مردم شریف

رامسر که شامل پنج قلم کالا میباشد تحویل گردیده است . وی گفت با توجه به تأمین و جذب

بیشتر کالا و همکاری ویژه سازمان متبوع و اتحادیه های امکان ، فرهنگیان و اسکاد استان به

امید پروردگار از روز شنبه مورخ ۲۶ / ۱۱ / ۹۲ علاوه بر فروشگاه فرهنگیان و فروشگاه

اسکاد رامسر چهار مرکز عرضه ی دیگر شامل فروشگاه شرکت تعاونی روستایی واقع در

کمربندی رامسر روبروی نمایندگی ایران خودرو- فروشگاه شرکت تعاونی مهر کتالم واقع در 

کتالم - فروشگاه تعاونی بهار واقع در حیدر محله - و عامل جدید اتحادیه امکان استان

 آقای علی ساحلی واقع در رامسر نرسیده به چهارراه بسیج روبروی البسکو آشپزخانه مهربان ،

تحت نظارت بازرسان و کارشناسان اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر اقدام به

توزیع سبد کالای رایگان خواهند نمود . حسیبی گفت توزیع اقلام پنچ گانه سبد کالا تا پایان

 سال۱۳۹۲ ادامه خواهد داشت و مردم شریف شهرستان رامسر (سرپرست خانوار) ابتدا با

ارسال کد ملی خود  به سامانه ی پیامکی ۵۰۰۰۴۹۹ از وضعیت شمول دریافت سبد کالای 

خویش اطمینان حاصل فرموده و از ازدحام در مراکز عرضه خودداری فرمایند . 

 


موضوعات مرتبط: شهرستان رامسر، اخبار شهرستانها
تاریخ : پنجشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۲
نویسنده : رامسر

بازدید از سردخانه ابوذر رامسر - آقای قدرت اله بلوری

دارای پروانه بهره برداری از سازمان صنعت،معدن و تجارت 

استان مازندران و برآورد خسارت ناشی از سنگینی برف


بر اساس گزارش روابط عمومی اداره ، حمیدرضا حسیبی رییس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان

رامسر گفت : در روز یکشنبه مورخ ۱۳ / ۱۱ / ۹۲ که اکثر کارگاههای صنعتی شهرستان رامسر بر اثر

سنگینی برف کاملا" تخریب شدند ، یکی از سالنهای اصلی سردخانه ابوذز رامسر نیز دچار این حادثه

گردید که علاوه بر تخریب کامل سالن ۶ دستگاه اواپراتور و سایر دستگاههای مرتبط کاملا" از بین رفتند

این سردخانه دارای ۱۱ نفر پرسنل کارگری و دفتری میباشد .

 


موضوعات مرتبط: شهرستان رامسر، اخبار شهرستانها
تاریخ : پنجشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۲
نویسنده : رامسر

بازدید از کارگاه تولیدی سبد سازی آقای ابوذر محدث دیلمی

دارای پروانه بهره برداری از سازمان صنعت ،معدن وتجارت

استان مازندران


بر اساس  گزارش روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر کارگاه سبد سازی دیلمی

که در منطقه هریس - بصلکوه واقع شده است روز دوشنبه مورخ ۱۴ / ۱۱ / ۹۲ بر اثر سنگینی برف

بطور کامل فرو ریخت . این کارگاه ۴۸ نیروی کارگری و دفتری دارد و دارای ۷ دستگاه سبد سازی

بوده که ماهانه ۱۰۰۰۰۰۰ عدد سبد پلاستیکی تولید می نموده است .

 


موضوعات مرتبط: شهرستان رامسر، اخبار شهرستانها
تاریخ : سه شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۲
نویسنده : رامسر

برآورد خسارت کارگاه شرکت ساحل پلاستیک سهیل 

 آقای یوسف طالشی ، دارای پروانه بهره برداری از سازمان

صنعت،معدن و تجارت استان مازندران


 براساس گزارش روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر کارگاه

شرکت ساحل پلاستیک سهیل نیز براثر بارش  برف و سنگینی ناشی از آن همراه با سالن

انبار آن بطور کامل تخریب گردیده است . بر اساس همین گزارش حسیبی رییس اداره گفت:

کارگاه موصوف ۳۰ نفر پرسنل کارگری و دفتری دارد و محصول تولیدی آن سبدهای

پلاستیکی مرکبات بوده که ماهانه ۱۰۰۰۰۰۰ / یک میلیون سبد توسط ۸ دستگاه

سبدسازی تولید داشته و در حال حاضر نیز متحمل خسارتهای سنگینی گردیده است .

 موضوعات مرتبط: شهرستان رامسر، اخبار شهرستانها
تاریخ : سه شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۲
نویسنده : رامسر

برگزاری جلسه سبد کالای حمایتی دولت با

حضور جناب آقای دکتر محمدپور عمران ریاست محترم سازمان

صنعت،معدن و تجارت استان مازندران در اداره صنعت،معدن و

تجارت شهرستان رامسر


روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر گزارش میدهد:

شنبه شب مورخ ۱۹ / ۱۱ / ۹۲ رأس ساعت بیست و یک و سی دقیقه  جلسه هماهنگی آغاز

توزیع سبد کالای حمایتی رایگان دولت با حضور جناب آقای دکتر محمدپور عمران ریاست

محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران و هیأت همراه ، حضرت حجت الاسلام

والمسلمین جناب آقای سیدجلیل مرتضوی امام جمعه محترم ، جناب آقای رستم زرودی فرماندار

محترم  و آقای حمیدرضا حسیبی رییس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان به همراه

معاون و کارشناسان اداره در محل دفتر کار رییس اداره برگزار گردید .

در این جلسه ابتدا حسیبی رییس اداره گزارشی از آخرین وضعیت موجودی کالای جذب و انبار

شده در شهرستان رامسر ، مراکز توزیع و تأییدیه دستگاههای POS  با هماهنگی همکاران

شهرستان و  ستاد استان و آماده بودن دو فروشگاه فرهنگیان رامسر و فروشگاه کارکنان

دولت (اسکاد) را به استحضار ریاست محترم سازمان رساندند و سپس به طرح مشکلات

خصوصا" کمبود کالای تخم مرغ و همچنین تکمیل کالای شرکت تعاونی روستایی رامسر

پرداختند . در ادامه ریاست محترم سازمان ضمن بیان اهمیت توزیع سبد کالا در شهرستان

رامسر با توجه به شرایط ویژه اخیر در غرب استان با تفاهم جناب آقای فرماندار و امام جمعه

محترم شهرستان رامسر دستور شروع توزیع سبد کالای رامسر را از

روز یکشنبه مورخ ۲۰ / ۱۱ / ۹۲ صادر فرمودند .

 

فهرست آخرین مراکز توزیع سبد کالای حمایتی دولت در شهرستان رامسر


۱- فروشگاه فرهنگیان رامسر خیابان استاد مطهری - فعال  - ساعت ۱۳ الی ۱۸

۲- فروشگاه کارکنان دولت جنب بیمارستان رامسر  - فعال  - ساعت ۸ الی ۱۲ و ۱۳ الی ۱۸

۳- فروشگاه تعاونی روستایی کمربندی رامسر فاز۲ - فعال

۴- فروشگاه تعاونی بهار حیدر محله                   - فعال

۵- فروشگاه تعاونی مهر کتالم                           - فعال

۶- فروشگاه تعاونی فجر لیماک                         - غیرفعال

۷- فروشگاه مهربان ،رمک روبروی البسکو           - فعال


غیرفعال : در حال تکمیل اقلام کالایی از استان . 


 

  


موضوعات مرتبط: شهرستان رامسر، اخبار شهرستانها
تاریخ : سه شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۲
نویسنده : رامسر

پیگیری و نظارت مستمر بر روند تأمین و جذب و نگهداری

اقلام سبد کالای حمایتی رایگان دولت در رامسر

 


 روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر گزارش میدهد: 

حمیدرضا حسیبی رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان رامسر ضمن

 عرض تبریک سی و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و

همچنین آرزوی سلامتی و طول عمر برای رهبر معظم انقلاب اعلام نمود :

در راستای تأمین سهیمه آرد مصرفی و فعال نمودن واحدهای خبازی ، فعالیت

تیمهای بازرسی صبح و بعدازظهر ، پیگیری فعالیت واحدهای صنفی و میوه و تره بار

با همکاری فرمانداری محترم و اتاق اصناف شهرستان رامسر و سایر اولویتهای

صنفی در شرایط بحرانی و همچنین بازدید از واحدهای صنعتی تخریب شده بر اثر

بارش برف و سنگینی  ناشی از برف و برآورد خسارتها ، با بسیج کلیه کارکنان

اداره اعم از زن و مرد و هماهنگی و همکاری سازمان صنعت،معدن و تجارت استان

 مازندران و دستورات اکید جناب آقای دکتر محمدپور عمران ریاست محترم سازمان

نسبت به معرفی مراکز عرضه سبد کالا و فعال نمودن دستگاههای POS واحدهای

منتخب اقدام نموده است .

  

سرد خانه شرکت تعاونی کشت وصنعت کوثر رامسر


نظارت شبانه بر تحویل و نگهداری مرغ سبد کالا در سردخانه توسط رییس اداره


موضوعات مرتبط: شهرستان رامسر، اخبار شهرستانها
تاریخ : سه شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۲
نویسنده : رامسر

گزارش تصویری برآورد خسارت کارگاه شرکت تولیدی تیرچه

و بلوک لیماک دارای پروانه بهره برداری از

سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران


 

بر اساس این گزارش آقای حمیدرضا حسیبی رییس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان

رامسر اظهار داشت خوشبختانه بنا بر اظهارات آقای نادر سعیدیان مدیر عامل محترم شرکت

موصوف ماشین آلات خریداری شده خط تولید و جوشکاری اتوماتیک تیرچه هنوز در محل

سالن مربوطه که کاملا" تخریب شده است نصب و راه اندازی نشده بود .

حسیبی اظهار داشت : شرکت تولیدی تیرچه و بلوک لیماک دارای ۷ نفر کارگر و کارمند

 میباشد و محصولات تولیدی آن ماهانه ۶۰۰۰ متر تیرچه و ۳۰۰۰۰ قالب

بلوک بوده است .


 


موضوعات مرتبط: شهرستان رامسر، اخبار شهرستانها
تاریخ : دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲
نویسنده : رامسر

گزارش تصویری خسارت مربوط به کارگاه شرکت تعاونی تولیدی

خدماتی بهکاران آلومینیوم رامسر آقای حسین طالبی

بر اثر سنگینی برف ، توسط رییس و کارشناس

اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر


به گزارش روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر :

آقای حمیدرضا حسیبی رییس اداره ضمن ابراز تأسف از حادثه غیر مترقبه بارش

سنگین برف و تخریب کامل کارگاه اشاره شده بالا اظهار داشت ، محصولات تولیدی

کارگاه مزبور که دارای پروانه بهره برداری از سازمان صنعت،معدن و تجارت استان

مازندران میباشد شامل درب و پنجره دوجداره UPVC و توری پلیسه واقع در ابریشم

محله رامسر بود که متأسفانه متحمل خسارات سنگینی گردیده است 

لذا امیدواریم دولت محترم تدبیر و امید در بازسازی کلیه کارگاههای تخریب شده

صنعتی شهرستان رامسر کمکهای مالی قابل توجهی را اختصاص دهند .

 

حسیبی گفت : شرکت بهکاران آلومینیوم رامسر ۱۰ کارگر و کارمند دارد که

محصولات تولیدی آن ماهانه پنجاه و هفت و نیم تن درب و پنجره دوجداره

UPVC و توری پلیسه بوده است.


 

 

 

 


موضوعات مرتبط: شهرستان رامسر، اخبار شهرستانها
تاریخ : یکشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۲
نویسنده : رامسر

تشکیل جلسات ستاد بحران در اداره راه و شهرسازی

توسط فرمانداری شهرستان رامسر به روایت تصویر

تصاویر اختصاصی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر


 

محوطه اداره راه و شهرسازی شهرستان رامسر


 

حمیدرضا حسیبی و مرتضی حجه فروش


حبیب اله جعفری


 

معاونین وزارت نیرو ، نماینده استاندار مازندران و

سایر اعضای ستاد بحران شهرستان رامسر


شریعت نژاد نماینده شهرستانهای تنکابن ،عباس آباد و رامسر در

مجلس شورای اسلامی و معاونین وزارت نیرو


 

برف چسبنده بر روی کمپرسی


موضوعات مرتبط: شهرستان رامسر، اخبار شهرستانها
تاریخ : یکشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۲
نویسنده : رامسر

بارش بی سابقه ترین برف سنگین کشور در غرب استان مازندران

به روایت تصاویر شهرستان رامسر

تصاویر اختصاصی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر


ابتدای بلوار معلم رامسر

ابتدای بلوار معلم رامسر  

 معابر اصلی شهر رامسر با مدیریت شبانه روزی شهرستان

به سرعت بازگشایی گردیدند

ساختمان اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان رامسر

سمت چپ ساختمان دوم : اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر 


 

رامسر هشتادو هشت ساعت در خاموشی برق بسر برد 


 

 

بازگشایی خیابان انبار آرد اتحادیه خبازان شهرستان رامسر


 

 با توجه به بسته بودن راههای مواصلاتی رامسر و مشکلات تردد در دو روز نخست

انبار آرد برای دو روز ذخیره سازی داشت . از روز یکشنبه مورخ ۹۲/۱۱/۱۳ روزانه آرد

شهرستان تأمین گردید


 


موضوعات مرتبط: شهرستان رامسر، اخبار شهرستانها
تاریخ : جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۹۲
نویسنده : رامسر

برگزاری جلسه کمیسیون نظارت بر امور اصناف شهرستان رامسر

 

 

 بر اساس گزارش روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر :

 جلسه کمیسیون نظارت شهرستان رامسر با حضور اعضای محترم کمیسیون  روز

پنچشنبه مورخ  ۹۲/۱۰/۲۶ در محل اداره صنعت،معدن و تجارت  رامسر برگزار

گردید و موضوعات و نامه های وارده به دبیرخانه کمیسیون نظارت در جلسه

مطرح گردیدکه پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم طی صورتجلسه ای به

تصویب رسیدند .


موضوعات مرتبط: شهرستان رامسر، اخبار شهرستانها
تاریخ : پنجشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۲
نویسنده : رامسر

انتخاب مجری نمایشگاه بهاره سال ۹۳-۹۲ توسط

کمیته نمایشگاهی شهرستان رامسر


 

به گزارش روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر :

روز چهارشنبه مورخ ۹۲/۱۰/۲۵ چهارمین جلسه کمیته نمایشگاهی

 شهرستان رامسر با حضور کلیه اعضاء در محل اداره صنعت،معدن و

تجارت شهرستان رامسر برگزار گردید .

در این جلسه آقای حمیدرضا حسیبی ضمن ارایه گزارش کامل از

پیگیریهای قبلی و مستمر به عمل آمده در خصوص هرچه بهتر برگزار

نمودن نمایشگاه فروش بهاره سال ۹۳-۹۲ و بسیار متفاوت با سنوات

گذشته با توجه به مکان مناسب پروژه بازار بزرگ آرامش رامسر و

تشکر مجدد از جناب آقای پهلوان نژاد مدیر عامل محترم شرکت

بین المللی برج های آرامش، نتایج بررسی صورت گرفته در مورد

شرایط احراز انتخاب مجری توانمند را از دو درخواست رسیده به

کمیته بیان نمودند . سپس کلیه اعضاء موافقت خود را با انتخاب

جناب آقای علیرضا قدوسی مدیر عامل محترم  شرکت نمایشگاهی

گروه بین المللی بامیکا (اندیشه ماندگار)  به عنوان مجری نمایشگاه

بهاره ۹۳-۹۲ شهرستان رامسر اعلام نمودند .

 

ضمنا"در ادامه جلسه کلیه جزئیات برگزاری نمایشگاه مطابق با

دستورالعمل ابلاغی شماره ۷۰۱/۳۹۸۸۱ مورخ ۹۲/۱۰/۱۹ سازمان

صنعت،معدن و تجارت استان مازندران از جمله تاریخ برگزاری - مبنای

متراژ غرفه ها - قیمت واگذاری غرفه - حداقل تعداد غرفه ها - مکان

ثبت نام از متقاضیان - شرایط ثبت نام شوندگان - نحوه تبلیغات -

هماهنگی های لازم با سایر دستگاههای اجرایی و انتظامی شهرستان

- کمیته کارشناسی و پلمپ قیمت نمونه ی کالاهای قابل عرضه در

نمایشگاه - الزامات غرفه داران و مجری - استقرار

دستگاههای ATM و POS در نمایشگاه و سایر موضوعات به تصویب

رسید که طی صورتجلسه ای ابلاغ خواهد شد .


موضوعات مرتبط: شهرستان رامسر، اخبار شهرستانها
تاریخ : پنجشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۲
نویسنده : رامسر

((جلسه شورای نظارت و کنترل بازار شهرستان رامسر))


روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر گزارش میدهد :

روز یکشنبه مورخ ۹۲/۱۰/۲۲ جلسه شورای نظارت و کنترل بازار در اداره

صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر برگزار گردید در این جلسه

حسیبی رییس اداره ، جعفری معاون اداره و دبیر جلسه ، سرهنگ

شمس جانشین فرماندهی نیروی انتظامی ، مداح نماینده فرماندار

، پادام مدیر جهاد کشاورزی ، منصورکیایی رییس اداره تعزیرات

حکومتی ، پورعلی نماینده اداره بهداشت و درمان ، خالقی نیا

نایب رییس دوم اتاق اصناف و نیاستی مدیر عامل شرکت تعاونی

روستایی شهرستان رامسر حضور داشتند . بر اساس همین گزارش 

شرکت تعاونی روستایی شهرستان رامسر با توجه به تجربه موفق

و توانایی های لازم  و همچنین داشتن چهار فروشگاه در رامسر و

کتالم و سادات شهر با تأیید کلیه اعضای جلسه به عنوان

مباشر خرید و توزیع پرتقال و سیب تنظیم بازار شهرستان رامسر به

سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران معرفی گردید .

همچنین مقرر گردید در خصوص کیفیت میوه تظیم بازار ایام نوروز ۱۳۹۳

با سازمان متبوع مکاتبه گردد در خصوص تأمین گوشت مرغ گرم

نیز مقرر گردید جلسه ای با اعضای منتخب اتحادیه مربوطه و نماینده

اداره بهداشت و درمان شهرستان رامسر به منظور وحدت رویه و

کیفیت و نظارت بهتر بر قیمتها در محل اداره صنعت،معدن و

تجارت شهرستان رامسر برگزار گردد .

 


موضوعات مرتبط: شهرستان رامسر، اخبار شهرستانها
تاریخ : سه شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۲
نویسنده : رامسر

بازدید جناب آقای دکتر شریعت نژاد نماینده مردم شریف شهرستانهای

 تنکابن،عباس آباد و رامسر در مجلس شورای اسلامی

از اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر


 

 

 به گزارش روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر : 

روز شنبه مورخ ۹۲/۱۰/۲۱ آقای دکتر شریعت نژاد نماینده محترم مردم

شریف شهرستانهای تنکابن ، عباس آباد و رامسر ضمن ملاقات با آقای

حمیدرضا حسیبی رییس اداره ، از کلیه واحدهای اداره بازدید فرمودند و

با کارکنان به گفتگو پرداختند . در این دیدار گزارشی از عملکرد اداره و

مشکلات شهرستان خصوصاً در حوزه آرد و نان ، صنعت و معدن توسط

رییس اداره به استحضار ایشان رسانده شد و زمینه ای جهت پیگیری

امور مهم با هماهنگی آقای شریعت نژاد فراهم گردید .

 

  


موضوعات مرتبط: شهرستان رامسر، اخبار شهرستانها
تاریخ : دوشنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۲
نویسنده : رامسر

برگزاری نمایشگاه بهاره نوروز ۱۳۹۳ در پروژه بازار بزرگ رامسر

( مرکز خرید آرامش )

 

 


روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر گزارش میدهد :

با توجه به اعلام آمادگی جناب آقای پهلوان نژاد مدیر عامل محترم شرکت

بین المللی برج های آرامش مبنی بر در اختیار قراردادن طبقه هم کف پروژه بازار

بزرگ رامسر به مساحت تقریبی ۵۰۰۰ متر مربع همراه با پارکینگ و سایر امکانات

بهداشتی جهت برپایی نمایشگاه بهاره ، آقای حمیدرضا حسیبی رییس اداره

صنعت،معدن و تجارت و رییس کمیته نمایشگاهی شهرستان رامسر با دعوت از

سایر اعضای کمیته آقایان مداح نماینده فرماندار، صادق کیا نایب رییس اتاق اصناف

و نماینده استان مازندران در شورای اصناف کشور ، سرهنگ نظری نماینده اماکن

عمومی ، عسگریان نماینده شهرداری ، جعفری معاون اداره و دبیر کمیته اقدام

به بازدید از مکان جدید موصوف درمورخ  ۹۲/۱۰/۰۸ نمودند که مکان جدید اجرای

نمایشگاه بهاره طی صورتجلسه ای مورد موافقت کلیه اعضاء قرار گرفت .

 

حسیبی افزود : هدف از انتخاب این مکان فراهم سازی شرایط و محیطی امن

و مجهز به کلیه امکانات رفاهی و استاندارد جهت غرفه داران و مردم شریف

شهرستان رامسر میباشد که به فضل پروردگار با انتخاب مجری توانمند و با

تجربه و امکانات مدرن نمایشگاهی در سطح بین المللی درجلسه آتی کمیته

نمایشگاهی شهرستان رامسر و مطابق با دستورالعمل های وزارت و سازمان

متبوع به نتیجه مطلوب و متفاوت با سنوات گذشته خواهد رسید .

وی ادامه داد : یکی از بزرگترین مشکلاتی که منجر به برپایی نا مطلوب نمایشگاه

های فصلی میشود فقدان مکان و فضای مناسب است . بنابراین در شرایط جدید

امسال تمام تلاش خود را در برگزاری هرچه بهتر نمایشگاه بهاره خواهیم نمود 

تا آنچه که میبایست در شأن و منزلت مردم شریف و کسبه عزیز و تولید کنندگان

گرامی شرکت کننده در این نمایشگاه باشد انجام شود .

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: شهرستان رامسر، اخبار شهرستانها
تاریخ : دوشنبه دهم تیر ۱۳۹۲
نویسنده : رامسر

تقدیم به کلیه تلاشگران عرصه صنعت و معدن ایران زمین

روابط عمومی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان رامسر  


موضوعات مرتبط: شهرستان رامسر
تاریخ : دوشنبه دهم تیر ۱۳۹۲
نویسنده : رامسر

تسهيلات اعطايی به واحدهای توليدی

 اصناف شهرستان رامسر


به گزارش روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر : آقای حميدرضا حسيبی رييس اداره اظهار داشت با پيگيريهای مستمر مجموعه همكاران اين اداره خصوصاً واحد اصناف اداره آقای سيف اله عباس زاده در خصوص ثبت نام متقاضيان استفاده از تسهيلات واحدهای توليدی اين شهرستان در سامانه دبيرخانه هيأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی كشور، پس از بررسيهای لازم مبلغ ۷،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (هفت ميليارد و يكصد ميليون ريال) در قالب تسهيلات بانكی از طريق بانك عامل (بانك ملی) به ۱۶۰ / يكصدو شصت نفر پرداخت گرديده است .

حسيبی از همكاری صميمانه و مؤثر رييس محترم بانک ملی شعبه مركزی شهرستان رامسر جناب آقای شهروندی در ارتباط با تسريع روند تكميل پروندهای موصوف با توجه به تأكييدات رياست محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران تشكر و قدردانی نمود . 

بر اساس همين گزارش آمار تسهيلات مربوطه به شرح جدول ذيل اعلام گرديد.

(*مبالغ ميليون ريال ميباشند)

رديف

نام اتحاديه

تعداد ثبت نام

تعداد تأييد شده

*مبلغ تسهيلات

*جمع تسيلات پرداختی

۱

آلومينيوم كاران

۵۹

۴۹ 

۵۰

۲۴۵۰

۲

باطريساز و برقكار اتومبيل

۱

 ۱

۳۰

۳۰

۳

جوشكاران و آهنگران و درب و پنجره سازان آهنی

۷۶

۵۳

۵۰

۲۶۵۰

۴

خواربار و لبنيات فروشان

۵

۵

۳۰

۱۵۰

۵

خياطان

۱۴

۱۴

۲۰

۲۸۰

۶

درودگران(نجاران)

۸

۸

۵۰

۴۰۰

۷

عكاسان و فيلمبرداران

۱۲

۱۲

۲۰

۲۴۰

۸

فروشندگان مصالح ساختمانی

۲۶

۱۸

۵۰

۹۰۰

 ----

جمع كل:

۲۰۱

۱۶۰

---

۷۱۰۰

 

جدول شعب بانک ملی شهرستان رامسر-(پرداخت كننده تسهيلات)

رديف

نام شعبه

تعداد پرونده

رديف

نام شعبه

تعداد پرونده

۱

شهيد عباسمفرد

۲۵

۵

بازار

۲۴

۲

گالش محله

۲۱

۶

سادات شهر

۱۱

۳

چالكرود

۴

۷

غدير رامسر

۷

۴

مركزی رامسر

۴۵

۸

كتالم

۲۳

---

---

---

جمع: ---

۱۶۰

 


موضوعات مرتبط: شهرستان رامسر
تاریخ : دوشنبه دهم تیر ۱۳۹۲
نویسنده : رامسر

آمار تفضيلی وضعيت متقاضيان كارت الكترونيكی مبادلات مرزی شهرستان رامسر و حوزه مربوطه تا مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۲

 


بر اساس گزارش روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر طبق دستورالعمل ابلاغی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران مراحل ثبت نام متقاضيان صدور كارت مبادلات مرزی تا تاريخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۲ تمديد گرديده است ، لذا آمار وضعيت نهايی نيز بعد از مهلت مقرر منتشر خواهد شد .

رديف

نام منطقه مرزنشين

تعداد كار انجام شده

تعداد كارت آماده برای صدور

تعداد كارت چاپ شده

۱

رامسر

۴۵۲۲

۲۲۳۷

۱۷۳۳

۲

رامسر و كتالم

۱۲۲۳

۶۵۸

۳۲۵

۳

رامسر و گالش محله

۱۲۱۵

۳۰۵

۸۲۱


آمار تفضیلی عملكرد دفاتر پيشخوان تا مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۲

رديف

دفاتر پيشخوان

درحال تكميل اطلاعات پرونده

تعداد ارسال به سامانه

۱

گالش محله

۷۱۷

۱۲۱۵

۲

كتالم

۱۹۵۱

۱۲۲۳

۳

رامسر- نوررمضانی

۰

۴۳۳

۴

كتالم- سيدعلي اسماعيلي

۴۳۱

۰

۵

رامسر- پهلوان يلي

۴۲۳

۳۳۸۴

۶

رامسر- كاكوان

۲

۰

جمع:

---

۳۵۲۴

۶۲۵۵

 


موضوعات مرتبط: شهرستان رامسر
تاریخ : جمعه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۱
نویسنده : رامسر

اعطای تقدیرنامه فرماندار محترم شهرستان رامسر به رییس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر به شرح ذیل :

به گزارش روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر ، به همین مناسبت و بدین وسیله حمیدرضا حسیبی رییس اداره نیز از همکاری بی دریغ مجمع امور صنفی مشترک شهرستان رامسر و همکاران خود در این خصوص تشکر و قدردانی مینماید .


موضوعات مرتبط: شهرستان رامسر
تاریخ : جمعه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۱
نویسنده : رامسر

بازدید سرزده بخشدار مرکزی رامسر از اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر


به گزارش روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر :

جناب آقای عشوریان بخشدار محترم رامسر هفته ی گذشته بصورت سرزده از اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان رامسر بازدید نمودند و مورد استقبال حسیبی رییس اداره قرار گرفتند . در این بازدید بخشدار محترم رامسر از واحدهای مختلف اداره دیدن و با همکاران در خصوص شرح وظایف و نحوه عملکرد واحدها گفتگو نمودند . عشوریان از تلاش مجموعه اداره در این روزهای پایانی سال ۱۳۹۱ تشکر نموده و در پایان نیز در خصوص آخرین وضعیت ثبت نام اعضای شرکت تعاونی مرزنشینان رامسر (حوزه روستایی) با حسیبی به تبادل نظر پرداختند و از کلیه دفاتر پشخوان شهرستان رامسر نیز بازدید به عمل آوردند .


موضوعات مرتبط: شهرستان رامسر
تاریخ : چهارشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۱
نویسنده : رامسر

 بازدید حمیدرضا حسیبی رییس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر از شرکت پاسارگاد بتن رامسر


به گزارش روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر :

صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ حسیبی رییس اداره و کریم خانی کارشناس اداره از کارگاه شرکت پاسارگاد بتن رامسر بازدید کردند که مورد استقبال جناب آقای نیک نهاد مدیر عامل محترم شرکت موصوف قرار گرفتند . در این دیدار نیک نهاد در خصوص تاریخچه فعالیت ، سرانه مورد نیاز رامسر ، ظرفیتها ، کیفیت محصول تولیدی شرکت ، توانمندی و استانداردهای جهانی کسب شده توسط شرکت پاسارگاد بتن رامسر مطالبی را بیان نمود و سپس حسیبی در خصوص راهکارهای حمایتی به منظور توسعه فنی مطالبی بیان کرد .

بر اساس همین گزارش حسیبی رییس اداره افزود : با توجه به اینکه در روزهای اوج کاری حوزه تجارت و اصناف و تنظیم بازار و طرح ویژه نوروزی به سر می بریم لیکن توجه ویژه به حوزه صنعت و معدن و پیگیری کارهای حوزه های موصوف در شهرستان رامسر همواره در دستور کار این اداره میباشد .

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: شهرستان رامسر
تاریخ : شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۱
نویسنده : رامسر

به گزارش روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر:

صبح روز جمعه مورخ ۱۸/۱۲/۹۱ در حاشیه بازدید مسؤولین محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران از روند اجرایی نمایشگاه فروش بهاره شهرستان رامسر ، نشست صمیمی جناب آقای مرتضی حجه فروش رییس محترم اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان متبوع با آقایان منصور حیات بخش رییس اتحادیه خبازان و شرکت تعاونی خبازان و حمیدرضا حسیبی رییس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر پیرامون بررسی وضعیت ذخیره سازی آرد شهرستان در روزهای تعطیلات نوروزی سال ۱۳۹۲ ، مشکلات احتمالی و راه کارهای مربوطه صورت پذیرفت . حجه فروش اولویت اول استان را وضعیت آرد و نان برشمرد و در پایان گفتگو و تبادل نظرات طرفین ، از انبار آرد شهرستان رامسر بازدید به عمل آمد که مورد رضایت بازدید کنندگان محترم قرار گرفت .


موضوعات مرتبط: شهرستان رامسر
تاریخ : جمعه هجدهم اسفند ۱۳۹۱
نویسنده : رامسر

بازدید هیأت اعزامی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران از نمایشگاه فروش بهاره شهرستان رامسر


 به گزارش روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر ، رأس ساعت ۱۰ صبح روز جمعه مورخ  ۱۸/۱۲/۹۱ هیأت ارزیابی نمایشگاه بهاره سازمان ، آقایان تیمور ادیبان مدیر محترم حراست ، آقاگل زاده رییس محترم اداره توسعه بازار و مرتضی حجه فروش رییس محترم اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران از نمایشگاه فروش بهاره شهرستان رامسر با همراهی حمیدرضا حسیبی رییس اداره ، محمدرضا (کامران) شاپوری مجری نمایشگاه و بازرسان اداره و مجمع امور صنفی مشترک شهرستان رامسر بازدید داشتند .

 

 

 


موضوعات مرتبط: شهرستان رامسر
تاریخ : چهارشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۱
نویسنده : رامسر

افتتاح نمایشگاه بهاره سال ۹۲-۹۱ شهرستان رامسر


روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر گزارش میدهد :

روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ رأس ساعت ۱۰ صبح نمایشگاه فروش بهاره سال ۹۲-۹۱ شهرستان رامسر واقع در بلوار سه راه آبگرم با حضور امام جمعه محترم حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب حاج آقا سید جلیل مرتضوی ، فرماندار محترم جناب آقای رستم زرودی ، فرماندهی محترم نیروی انتظامی جناب سرهنگ امانی ، جانشین فرماندهی محترم سپاه و بسیاری از رؤسای محترم ادارات و اصحاب رسانه شهرستان رامسر و همچنین هیأت رییسه محترم مجمع امور صنفی مشترک و رؤسای محترم اتحادیه های صنفی شهرستان رامسر با دعوت قبلی آقای حمیدرضا حسیبی رییس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر افتتاح گردید .

بر اساس همین گزارش حسیبی گفت : نمایشگاه فروش بهاره با تعداد ۸۰ غرفه توسط شرکت نمایشگاهی ره آورد سبز شهسوار به مدیریت جناب آقای محمدرضا (کامران) شاپوری با تأیید کمیته نمایشگاهی شهرستان رامسر برپا گردیده است و بنا به اظهار بازدید کنندگان از لحاظ کمیت و کیفیت بسیار متفاوت با سنوات گذشته میباشد . این نمایشگاه با هدف تنظیم بازار و در راستای سیاستهای ابلاغی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران و با تأکیدات ویژه جناب آقای دکتر هاشم پور ریاست محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران برنامه ریزی و اجرا گردیده است و اقلام کالاهای اساسی همچون گوشت منجمد مرغ (هرکیلو ۴۸۰۰۰ ريال) ، گوشت منجمد وارداتی (هر کیلو ۱۷۰۰۰۰ ريال) ، برنج هندی (هرکیلو ۳۸۵۰۰ ريال) ، گوشت گرم مرغ (هرکیلو ۵۹۰۰۰ ريال) و ... جهت رفاه حال شهروندان عزیز شهرستان رامسر ،کتالم و سادات شهر برپا گردیده است و انشاءالله تا مورخ ۲۵/۱۲/۹۱ دایر خواهد بود . ضمناً انواع آجیل و خشکبار و حبوبات ، پوشاک و کیف و کفش ، میوه و تره بار و غیره با قیمت مناسب عرضه میگردد . حسیبی افزود بازرسان این اداره نیز بر روند قیمتها و فروش غرفه داران نیز نظارت مستمر خواهند داشت . 

 

 


موضوعات مرتبط: شهرستان رامسر
تاریخ : پنجشنبه دهم اسفند ۱۳۹۱
نویسنده : رامسر

برپایی بازارچه عرضه مستقیم میوه و تره بار در شهر رامسر

توسط اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر


به گزارش روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر :

با تلاشها و پیگیریهای چند ماه گذشته اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر و الطاف خداوند بالاخره بازارچه عرضه مستقیم میوه و تره بار در روزهای دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی ایران (بهمن ماه سال ۱۳۹۱) در شهر رامسر افتتاح گردید و مورد استقبال گسترده مردم شریف رامسر قرار گرفت .

بر اساس همین گزارش حمیدرضا حسیبی رییس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر گفت : در راستای تشکیل کمیته ساماندهی بازارهای هفتگی و همچنین فعال نمودن چهار فصل میدان میوه و تره بار کتالم و سادات شهر ، با پیگیریهای ویژه این بازارچه راه اندازی گردید و تأثیر مثبت خود را بر سطح عمومی قیمتهای میوه و تره بار در سطح شهر گذاشته است و تا کنون نیز چندین واحد صنفی میوه فروشی آمادگی خود را مبنی بر ارایه قیمت مناسب و با کیفیت تحت نظارت اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر اعلام نموده اند.


موضوعات مرتبط: شهرستان رامسر
تاریخ : چهارشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۱
نویسنده : رامسر

ادامه توزیع برنج تنظیم بازار در شهرستان رامسر


به گزارش روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر به مناسبت سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران شورای تبلیغات و فرمانداری شهرستان رامسر اقدام به فراخوان توانمندیهای ادارات شهرستان در قالب برپایی نمایشگاه دهه فجر در محوطه اداره جهادکشاورزی رامسر نمودند که صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۸/۱۱/۹۱ به مدت پنج روز افتتاح گردید .

در همین ارتباط اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر اقدام به عرضه مستقیم کالا نموده  که با استقبال بی نظیر مرد شریف رامسر مواجه گردیده است .

بر اساس همین گزارش حمیدرضا حسیبی رییس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رامسر اظهار داشت : با توجه به پیشنهاد این اداره در جلسه شورای نظارت و کنترل بازار شهرستان رامسر و هماهنگی انجام گرفته با فرماندار محترم شهرستان رامسر مبنی بر ذخیره سازی مناسب و به موقع برنج تنظیم بازار با اولویت نمایشگاه و شرکت تعاونی روستایی - فروشگاه بسیجیان - تعاونی فرهنگیان و عاملینی که توزیع موفق در دو ماه گذشته داشته اند ، زمینه بهره مندی مردم شریف شهرستان رامسر را در روزهای پایانی سال و همچنین ایام تعطیلات نوروز سال ۱۳۹۲ فراهم گردیده است .


موضوعات مرتبط: شهرستان رامسر


آخرین مطالب